Utskottsmajoriteten

Så här används ordet Utskottsmajoriteten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Beträffande skyddet för trädgårdsnäringen , en av de punkter där striden stod hetast , hade utskottsmajoriteten inte funnit någon förstärkning påkallad .
  • Författningsexperterna Holmberg-Stjernqvist skriver i sin kommentar till Regeringsformen att utskottsinitiativet disponeras endast av utskottsmajoriteten .
  • Om riksdagen går på samma linje som utskottsmajoriteten blir den ofrånkomliga slutsatsen att Sverige inte anser sig behöva följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter .


Ordanalys

Utskottsmajoriteten består av 19 bokstäver, varav sju vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26639 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26639 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.