Kommersiell

Så här används ordet Kommersiell i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det hade bara till funktion att skicka instruktioner att starta ett annat program i en annan server , som i detta fall var en helt vanlig kommersiell sajt som erbjöd Internettjänster i Holland .
  • Handelsministern förklarade i radio , att syftet med åtgärden var att ge våra utrikeshandelsförbindelser ökad stadga , hindra att enskilda utsattes för påtryckningar , motverka » inflytelser av icke kommersiell natur » i den rådande krigssituationen samt förekomma utförsel av varor , som måste hållas tillgängliga för att upprätthålla svensk produktion och tillgodose det egna folkhushållet .
  • Som andra märkligare telefoneringsdistanser under året kunna antecknas Stockhol-Berlin-Buenos Aires , på 13,000 km . , via transatlantiska radioförbindelsen Berlin-Buenos Aires , som dock ännu var öppnad för kommersiell trafik endast från Tyskland , samt 3:dje dag jul Fridhem vid Norrköping-Amsterdam-Bandoeng på Java , avstånd 13,500 km . , via motsvarande förbindelse Amsterdam-Bandoeng , ännu ej öppnad för kommersiell trafik , varvid hertigparet av Västergötland kunde samtala med sitt dotter kronprinsessan Astrid av Belgien , som då befann sig där på sin indiska resa .


Ordanalys

  • Kommersiell med betydelsen kommersiell med innebörden inriktad på vinst, affärsmässig. Kommersiell tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på kommersiell är t.ex Kommersiellt, Kommersiella.

Kommersiell består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26639 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26639 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.