Gummislangar

Så här används ordet Gummislangar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid gjutning av ihåliga bjälklag av betong använde man med framgång » hålformar » av uppblåsta gummislangar ; sedan betongen hårdnat , utsläppes luften , och slangen kan dras ut och användas på nytt .
  • Passagen var blockerad av gummislangar , en krematorieugn gjord av en plåttunna , uppstaplade pappkartonger och fem uppradade skålar med bonsai , som börjat torka , där de stod inklämda mellan gamla cyklar .
  • Arbete dygnet om gör att New Orleans kan vara torrlagt tidigare än beräknat .. Ett grovt stålrör , cirka 30 meter långt och med dryga halvmetern i omkrets , några gummislangar och en larmande dieselosande kompressor .


Ordanalys

Gummislangar består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.