Fraktnoteringarna

Så här används ordet Fraktnoteringarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sålunda företedde fraktnoteringarna från Nordamerika en uppgång av ej mindre än 141 % från minimum i mars , tills dess maximum uppnåddes i november , och i de europeiska farvattnen uppgick motsvarande stegring till 114 % .
  • I maj , då den engelska kolkonflikten med åtföljande kortvariga generalstrejk utbröt , höllo sig fraktnoteringarna alltjämt låga , dock med någon tendens till stegring , vilken successivt fortfor under följande månader men först tog sig fullt tydligt uttryck i oktober , då medelfrakten låg nära 80 % över april månads årsminimum .
  • Några av de viktigaste fraktnoteringarna torde ett slag ha stigit ända till 150 % över dem , som noterades på våren , men de gynnsamma frakterna motvägdes i hög grad av att kolpriserna samtidigt stego med bortåt 200 % Av de kolproducerande europeiska staterna drogo Tyskland och Polen i hög grad fördel av den i England stoppade kolproduktionen .


Ordanalys

Fraktnoteringarna består av 17 bokstäver, varav sex vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.