Biskoparnas

Så här används ordet Biskoparnas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Jan hade med sig biskoparnas herdabrev till folk i kyrkan för oss att läsa .
  • H , Rodhe , under året avgick ifrån sitt ämbete och inträdde såsom den andre i biskoparnas emeritiklass .
  • Till de nazistiska prästernas och » biskoparnas » förkunnelse lyssnade ingen , och det gjorde ingen annan effekt än att väcka löje , när » expeditionschefen » i kyrkodepartementet gav ut en katekes i stället för biskop Berggravs med solkorset på pärmen och med följande ord i förklaringen till fjärde budet : » Framför allt äro vi skyldiga Föreren och statsstyrelsen lydnad » .


Ordanalys

Biskoparnas består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

27172 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 27172 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.