Arbetarpartier

Så här används ordet Arbetarpartier i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det nya stortingets platser fördelades på följande sätt : högern och frisinnade vänster 44 ( under föregående period 31 ) , venstre och radikala folkpartiet 34 ( 31 ) , bondepartiet 25 ( 26 ) och arbetarpartier 47 ( 59 ) .
  • Ställningen i det nya stortinget blir - siffrorna från det gamla anföras inom parentes - : högern och frisinnade vänstern 54 ( 57 ) , vänstern 36 ( 39 ) , bondepartiet 22 ( 17 ) , arbetarpartier ( Tranmaelisterna , som lösslitit sig från Moskva ) 24 ( 15 ) , Moskvakommunisterna 6 ( 14 ) , socialdemokraterna 8 ( 8 ) .
  • Ställningen i stadsfullmäktige blev 42 från arbetarpartier , 40 från högern och frisinnade vänstern och 2 från vänstern .


Ordanalys

Arbetarpartier består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

27172 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 27172 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.