Amerikanarna

Så här används ordet Amerikanarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Två svenska båtar voro även över i USA år 1935 : först dir. Ingvar Rosenlunds nybyggda trettia Lill-Singva , som seglades av konstruktören Erik Nilsson och vann Roosevelts skäl samt överhuvud taget allt , som kunde vinnas , sedan Sven Salén med lan III , som deltog i en skandinavisk lagkappsegling mot amerikanarna i sexmetersklassen .
  • När bubblan brast och den lösligt hopfogade spekulationsbyggnaden äntligen störtade samman med buller och brak i oktober och november 1929 , väckte det icke någon överraskning utom möjligen hos de optimistiskt förblindade amerikanarna .
  • Den höjning i tullarna , som trots alla protester under året genomdrevs , visade sig menlig för utrikeshandeln , som starkt gick tillbaka och som gjorde amerikanarna betänksamma , särskilt sedan flera länder svarat med tullförhöjningar .


Ordanalys

  • Amerikanarna med betydelsen amerikanare med innebörden amerikan. Amerikanarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på amerikanare är t.ex Amerikanaren, Amerikanare, Amerikanarna.
  • Amerikanarna med betydelsen amerikanare med innebörden (stor) amerikansk bil. Amerikanarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på amerikanare är t.ex Amerikanaren, Amerikanare, Amerikanarna.

Obestämd form Amerikanare
Bestämd form Amerikanaren
Bestämd form, pluralAmerikanarna

Amerikanarna består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.